380/400 kV stožiare - referencie

Každoročne realizujeme niekoľko veľkých zákaziek výroby oceľových stožiarov 380/400 kV. Tu sú niektoré naše referencie.

Stožiare a oceľové konštrukcie boli vyrobené podľa normy EN 1090-2, v triedach vyhotovenia ECX2 a EXC3Povrchová úprava stožiarov je žiarové zinkovanie podľa normy EN ISO 1461 a následne náter podľa požiadavky zákazníka.


{{error}}
A220 Wilhelmshaven- Conneforde 380 kV

A220 Wilhelmshaven- Conneforde 380 kV

V roku 2019 sme vyrobili 21 stožiarov pre nemeckú linku A220 Wilhelmshaven - Conneforde 380kV,  o celkovej hmotnosti 2 750 ton. Stožiare sme dodali vrátane náteru, pričom náterová plocha pri tejto tonáži predstavovala viac ako 50 000 m2.

Ilustrace
A120 Wahle-Meckar

A120 Wahle-Meckar

Pre linku A120 Wahle-Meckar o celkovej dĺžke 221 km, ktorá je významnou súčasťou nemeckého projektu Energiewende, sme v roku 2018 dodali 19 stožiarov 380 kV s celkovou hmotnosťou 1371 ton.

Ilustrace
Rommelsbach-Herbertingen

Rommelsbach-Herbertingen

Pre nemeckú linku Rommelsbach-Herbertingen sme v rokoch 2017 – 2019 vyrobili a dodali celkom 59 stožiarov 380 kV s celkovou hmotnosťou 3 500 ton.

Ilustrace
A300 Heide-Husum 380 kV

A300 Heide-Husum 380 kV

Pre prenosovú linku v Nemecku sme vyrobili 55 stožiarov s celkovou hmotnosťou  4 800 ton. S ohľadom na konštrukčnú náročnosť prototypov jednotlivých stožiarov sme v priebehu realizácie tohto projektu priamo v našom areáli v Žiline uskutočnili niekoľko kontrolných montáži celých stožiarov. 

Ilustrace
2 x 400 kV Gabčíkovo - Velký Ďur

2 x 400 kV Gabčíkovo - Velký Ďur

Projekt zahŕňal vyrobu a dodávku 296 kusouv 2 x 400 kV stožiarov pre vedenie Gabčíkovo - Veľký Ďur. Celkový objem dodávok činil 7 033 t.

Ilustrace
380-kV-Südwest-Kuppelleitung Altenfeld-Redwitz Los X

380-kV-Südwest-Kuppelleitung Altenfeld-Redwitz Los X

Projekt zahŕňal vyrobu a dodávku 32 kusov 380-kV-Südwest-Kuppelleitung Altenfeld-Redwitz Los X. Celkový objem dodávok činil 3 858 t.

Ilustrace
400 kV stožiare pre vedenie V458 Krasíkov - Horní Životice

400 kV stožiare pre vedenie V458 Krasíkov - Horní Životice

Projekt zahŕňal vyrobu a dodávku 96 kusov stožiarov 400 kV vedenia. Celkový objem dodávok činil 2 059 t.

Ilustrace
2x400 kV stožiare ES Voľa

2x400 kV stožiare ES Voľa

Projekt zahŕňal vyrobu a dodávku 83 kusov stožiarov 400 kV vedenia typov Mačka, Donau a portál. Celkový objem dodávok činil 2 180 t.

Ilustrace
2x400 kV stožiare ES Medzibrod

2x400 kV stožiare ES Medzibrod

Projekt zahŕňal vyrobu a dodávku 2x 400 kV stožiarov. Celkový objem dodávok činil 1 400 t.

Ilustrace