Zinkovna Prievidza

Kontakt

Elektrovod Slovakia s.r.o., Nábrežie sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, Slovensko

+421 46 542 77 75, fax: +421 46 542 77 74

prievidza@elv-slovakia.sk


Príjem a výdaj zákaziek


Pondelok – piatok 7:00 - 15:00 hod
Mimo tejto doby je možné prijímať a vydávať zákazky len po dohode s vedúcim zinkovne.


Rozmery zinkovej vane

dĺžka 7 m - šírka 1,2 m - hĺbka 2,5 m
Max.* rozmery zinkovaného predmetu v PD (1 x ponorenie): d. 6,5 - š. 1,1 - hl. 2,1 m 
Pre dlhé rovné kusy bez prírub - maximálna dĺžka 6,8 m.
(*u hraničných rozmerov zinkovaného predmetu je nutná konzultácia so zástupcom zinkovne)


Vedúci zinkovne

Vladimír Železník


+421 911 905 578

vladimir.zeleznik@elv-slovakia.sk

Obchodný zástupca

Miroslava Gazdagová

+421 46 519 98 14
+421 910 503 808

miroslava.gazdagova@elv-slovakia.sk

Mapa


GPS: 48.771647, 18.638831