Zinkovna Humené

 

 

Kontakt

Elektrovod Slovakia s.r.o., Fidlikova 4, 066 61 Humenné, Slovensko

+421 57 788 70 11, fax: +421 57 788 70 12

humenne@elv-slovakia.sk


Príjem a výdaj zákaziek


Pondelok – piatok: 6:30 - 14:30
Mimo tejto doby je možné prijímať a vydávať zákazky len po dohode s vedúcim zinkovne.


Rozmery zinkovej vane

d. 4 - š. 1,2 - hl. 2,5 m
Max.* rozmery zinkovaného predmetu v HE (1 x ponorenie): d. 3,7 m - š. 1,0 m - hl. 2,0 m.
Pre dlhé rovné kusy bez prírub - maximálna dĺžka 4,1 m.
(*U hraničných rozmerov zinkovaného predmetu je nutná konzultácia so zástupcom zinkovne).


Vedúci zinkovne

Jozef Steranka

+421 57 788 70 11
+421 908 347 277

jozef.steranka@elv-slovakia.sk

Obchodný zástupca

Ing. Štefan Kašša

+421 57 788 70 11
+421 918 827 966

stefan.kassa@elv-slovakia.sk

Mapa


GPS: 48.931086, 21.882983